Archiv rubriky: Elektroinstalace

Elektroinstalace v bytě

Elektroinstalace v bytě

Elektroinstalace v  bytě

Stará elektroinstalace je časovaná bomba, ale sami se do její výměny nepouštějte. Elektroinstalace je častým kamenem úrazu bydlení ve starších domech. Zvláště elektroinstalace v panelovém bytě bývají často řešeny velmi zvláštním až nebezpečným způsobem, který zdaleka nemůže vyhovět normám na moderní bydlení.

Elektroinstalace v bytě

Pod pojmem rekonstrukce elektroinstalace v panelovém bytě (a samozřejmě nejenom zde) je třeba si představit kompletní výměnu elektrotechnických zařízení, sloužících k ovládání a vedení toku elektrického proudu. Zní to jednoduše, ale opak je pravdou. Veškeré zásahy do elektrických rozvodů může provádět výhradně člověk splňující požadavky na vzdělání a zkoušky podle vyhlášky 50/78 Sb.§8. Ten musí podle zákona rozvody nejenom vyměnit, ale následně také vyzkoušet a zrevidovat. Bez potřebné revize není dům či byt dále vhodný k obývání a přichází i starosti s pojišťovnou v případě pojistného plnění související s častými požáry nekvalitní nebo špatně zapojené elektroinstalace.

Proč je rekonstrukce elektroinstalace v panelovém bytě nezbytná?

Je nezvratným faktem, že elektrické rozvody v panelových domech jsou staré obvykle 25-30 let a ani zdaleka nemohou vyhovět nárokům kladeným na ně skrz moderní elektrospotřebiče. I obyčejná rychlovarná konvice dokáže přetížit starý obvod a způsobit tak vyhození pojistek nebo dokonce poškození elektrických rozvodů. Izolace se totiž postupem času drolí, dráty se obnažují a mohou se snadno dostat k době, což nakonec vede ke zkratu.

Rekonstrukce elektroinstalace v bytech

Rekonstrukce elektroinstalace v panelovém bytě je ale nákladná a poměrně pracná, proto k ní většina lidí přistupuje až v případě většího problému nebo při příležitosti rekonstrukce celého bytu nebo alespoň jádra. Navíc rozhodně nejde o záležitost jednoho dne. I v případě, že si vyberete méně náročnou variantu, při které není třeba sekat do stěn, ale jednotlivé dráty jsou ukryté v podlahových lištách, se budete, se budete v prachu a hluku pohybovat minimálně týden a to včetně nutné výmalby a štukování. Není od věci zajistit si náhradní bydlení u rodiny nebo kamarádů.

Profesionální elektrikář jasná volba

Správě provedená rekonstrukce elektroinstalace v panelovém bytě vyžaduje hlavně zkušenou ruku. Kuchyňský nebo koupelnový okruh se například od těch ostatních značně liší. Je třeba počítat s instalací několika samostatně jištěných obvodů, které zajistí bezpečný provoz jednotlivých spotřebičů. Obvykle jde o sporák nebo elektrickou troubu, myčku nádobí, průtokový ohřívač vody u džezu nebo koupelnovou pračku a sušičku.

Elektroinstalace v bytech

Vyškolení elektrikáři také dopodrobna znají všechny příslušné předpisy a nařízení vztahující se k rekonstrukci elektroinstalace v panelovém bytě. Za svou práci se tedy mohou zaručit, což potvrzuje i provedená revize. V případě jakékoli pojistné události je proto majitel nemovitosti takříkajíc krytý a nehrozí mu zkrácené nebo dokonce pozastavené plnění od pojišťovny v případně pojistné události způsobem například zkratem v elektrickém obvodu.

Řada majitelů také jistě ráda uslyší o tom, že dobrý elektrikář jim může značně snížit náklady spojené s rekonstrukcí elektroinstalace v panelovém bytě. Nechá si sice zaplatit za práci, ale také dopředu fundovaně odhadne, kolik to přibližně bude a do celkové ceny započítá i materiál (který vám často prodá levněji než specializované obchody). Také dokáže spolehlivě určit, které části elektrických obvodů jsou ještě v pořádku a ušetří tak náklady spojené s jejich zbytečnou výměnou.

Spolehnout se můžete i na předpokládaný termín ukončení prací. Odborně vyškolený elektrikář ví, kolik času mu jednotlivé kroky zaberou a termíny samozřejmě skutečně dodrží. A pokud se přece jen v průběhu rekonstrukce elektroinstalace v panelovém bytě nějaké zádrhely vyskytnou, informuje vás o nich rychle a srozumitelně. Na jeho slovo se můžete jednoznačně spolehnout.

button-26

Elektroinstalace v rodinném domě

Elektroinstalace v domě

Elektroinstalace v RD

Rozvody střídavého elektrického proudu tvoří velmi podstatnou část stavby rodinného domu a to jak po stránce technické, tak i finanční. Elektřina jako taková je ale velmi nebezpečná , proto by se do ní neměl pouštět nikdo, kdo nemá patřičné vzdělání a zkušenosti.

Elektroinstalace v rodinném domě

Základem dobře provedené elektroinstalace v rodinném domě je precizně vypracovaný projekt. Na jeho základě budou postaveny všechny práce, ale také následná kolaudace a připojení k elektrické síti. Bez projektu s brzkým a bezproblémovým bydlením v novém domě nepočítejte.

Rozhodně nestačí okopírovat plány elektrických rozvodů ve stávajícím domě či bytě. Požadavky v oblasti elektroinstalace v rodinném domě se neustále mění spolu s tím, jak se domácnosti potýkají s přívalem stále novějších a energeticky náročnějších spotřebičů. Sestava domácího kina, vestavné trouby, myčky, plasmové televize a počítačové sestavy rozhodně klade na elektrickou síť mnohem větší nároky než stará černobílá televize, rádio a kombinovaný sporák. Bez práce zkušeného elektrikáře se proto celý proces rozhodně neobejde.

Od hliníku ke kapličce

Současné trendy v oblasti elektroinstalací v rodinných domech ustupují od používání starých hliníkových rozvodů, které se po čase vyhřejí a stanou se křehkými a lámavými. Moderní měděné rozvody jsou do celého domu uvedeny z tzv. kapličky, umístněné obvykle na hraně pozemku. V odborné terminologii jde o normovanou skříň s hlavními jističi, odkud elektrická soustava pokračuje k vnitřnímu rozvaděči s jističi a odtud pak do celého domu.

Elektroinstalace v rodinném domě

Tvorba elektrorozvodů rodinném domě je postupný proces. Nejdříve se do stěn vysekají drážky a jsou uloženy vodiče. Poté přijdou na řadu „krabice“ a po omítnutí stěn a vymalování se ještě instalují zásuvky, vypínače a svítidla. I tady zkušený elektrikář může významně pomoci.

Elektroinstalace v rodinných domech

Většina majitelů si totiž neumí poradit se správným dimenzováním elektroinstalace v rodinném domě. Malý počet jističů nebo zásuvek vede často k přetěžování sítě a výpadkům pojistek a naopak jejich příliš velké množství celý proces zbytečně prodraží.

Znalosti nutné

Elektroinstalace v rodinném domě navíc nejsou ve všech místnostech totožné. Místnosti, kde může elektřina přijít do styku s vodou (obvykle kuchyně a koupelna) musí být vybaveny několika samostatně jištěnými elektrickými okruhy, které zabrání úrazům a poškozené většího množství elektroniky v případě havarijní situace.

Moderní bydlení nám navíc může život zpříjemnit celou řadou chytrých a komfortních detailů. Patří sem například elektrické ovládání žaluzií reagující na intenzitu slunečního osvětlení, které zaručí rovnoměrné vyhřátí místností po celý den nebo třeba podlahové zásuvky, které se objedou bez nepraktických kabelů a prodlužovaček i v případě, že potřebujeme zapojit lampu zrovna uprostřed místnosti. Odborník umí poradit i s instalací takových netypických elektrozařízení a zároveň poradí, jaké řešení bude pro dané prostory a situaci nejlepší.

Bezpečnostní zásuvky, které ochrání před úrazem elektrickým proudem, se například používají nejenom u klasických energeticky náročných spotřebičů (pračka, myčka apod.), ale například i u oblíbeného drtiče odpadů.

Elektroinstalace v rodinném domě nemusí být v případě odborného vedení ani příliš náročná na čas. Jedno patro zvládnou  dva lidé bez problémů za 2 až 5 dní dle složitosti projektu. Na termíny navržené zkušeným elektrikářem jako jsem já Marek Mohelník se navíc můžete spolehnout a nehrozí ani navýšení rozpočtu v případě neočekávaných komplikací a víceprací. Elektroinstalace v rodinném domě prováděná mnou Markem Mohelníkem je zkrátka a dobře zárukou spokojenosti na mnoho a mnoho let. A přesně to přece po svém bydlení vyžadujete.

button-26