Elektroinstalace v bytě

Elektroinstalace v bytě

Elektroinstalace v  bytě

Stará elektroinstalace je časovaná bomba, ale sami se do její výměny nepouštějte. Elektroinstalace je častým kamenem úrazu bydlení ve starších domech. Zvláště elektroinstalace v panelovém bytě bývají často řešeny velmi zvláštním až nebezpečným způsobem, který zdaleka nemůže vyhovět normám na moderní bydlení.

Elektroinstalace v bytě

Pod pojmem rekonstrukce elektroinstalace v panelovém bytě (a samozřejmě nejenom zde) je třeba si představit kompletní výměnu elektrotechnických zařízení, sloužících k ovládání a vedení toku elektrického proudu. Zní to jednoduše, ale opak je pravdou. Veškeré zásahy do elektrických rozvodů může provádět výhradně člověk splňující požadavky na vzdělání a zkoušky podle vyhlášky 50/78 Sb.§8. Ten musí podle zákona rozvody nejenom vyměnit, ale následně také vyzkoušet a zrevidovat. Bez potřebné revize není dům či byt dále vhodný k obývání a přichází i starosti s pojišťovnou v případě pojistného plnění související s častými požáry nekvalitní nebo špatně zapojené elektroinstalace.

Proč je rekonstrukce elektroinstalace v panelovém bytě nezbytná?

Je nezvratným faktem, že elektrické rozvody v panelových domech jsou staré obvykle 25-30 let a ani zdaleka nemohou vyhovět nárokům kladeným na ně skrz moderní elektrospotřebiče. I obyčejná rychlovarná konvice dokáže přetížit starý obvod a způsobit tak vyhození pojistek nebo dokonce poškození elektrických rozvodů. Izolace se totiž postupem času drolí, dráty se obnažují a mohou se snadno dostat k době, což nakonec vede ke zkratu.

Rekonstrukce elektroinstalace v bytech

Rekonstrukce elektroinstalace v panelovém bytě je ale nákladná a poměrně pracná, proto k ní většina lidí přistupuje až v případě většího problému nebo při příležitosti rekonstrukce celého bytu nebo alespoň jádra. Navíc rozhodně nejde o záležitost jednoho dne. I v případě, že si vyberete méně náročnou variantu, při které není třeba sekat do stěn, ale jednotlivé dráty jsou ukryté v podlahových lištách, se budete, se budete v prachu a hluku pohybovat minimálně týden a to včetně nutné výmalby a štukování. Není od věci zajistit si náhradní bydlení u rodiny nebo kamarádů.

Profesionální elektrikář jasná volba

Správě provedená rekonstrukce elektroinstalace v panelovém bytě vyžaduje hlavně zkušenou ruku. Kuchyňský nebo koupelnový okruh se například od těch ostatních značně liší. Je třeba počítat s instalací několika samostatně jištěných obvodů, které zajistí bezpečný provoz jednotlivých spotřebičů. Obvykle jde o sporák nebo elektrickou troubu, myčku nádobí, průtokový ohřívač vody u džezu nebo koupelnovou pračku a sušičku.

Elektroinstalace v bytech

Vyškolení elektrikáři také dopodrobna znají všechny příslušné předpisy a nařízení vztahující se k rekonstrukci elektroinstalace v panelovém bytě. Za svou práci se tedy mohou zaručit, což potvrzuje i provedená revize. V případě jakékoli pojistné události je proto majitel nemovitosti takříkajíc krytý a nehrozí mu zkrácené nebo dokonce pozastavené plnění od pojišťovny v případně pojistné události způsobem například zkratem v elektrickém obvodu.

Řada majitelů také jistě ráda uslyší o tom, že dobrý elektrikář jim může značně snížit náklady spojené s rekonstrukcí elektroinstalace v panelovém bytě. Nechá si sice zaplatit za práci, ale také dopředu fundovaně odhadne, kolik to přibližně bude a do celkové ceny započítá i materiál (který vám často prodá levněji než specializované obchody). Také dokáže spolehlivě určit, které části elektrických obvodů jsou ještě v pořádku a ušetří tak náklady spojené s jejich zbytečnou výměnou.

Spolehnout se můžete i na předpokládaný termín ukončení prací. Odborně vyškolený elektrikář ví, kolik času mu jednotlivé kroky zaberou a termíny samozřejmě skutečně dodrží. A pokud se přece jen v průběhu rekonstrukce elektroinstalace v panelovém bytě nějaké zádrhely vyskytnou, informuje vás o nich rychle a srozumitelně. Na jeho slovo se můžete jednoznačně spolehnout.

button-26